Kto sme


občianske združenie OZ Inak obdarených vzniklo v auguste 2016 na podnet rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Reflektujúc na nedostatky v oblasti komplexnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých sme sa rozhodli zriadiť centrum, ktoré by zlúčilo a zároveň prepojilo služby v oblasti sociálnej, zdravotnej a výchovno-vzdelávacej.

Darujte nám 2% z dane


Rodičia ťažko zdravotnej postihnutých detí sa neraz zamýšľajú a pýtajú aká budúcnosť čaká ich dieťa. Reflektujúc na nedostatky v oblasti komplexnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých sme sa rozhodli zriadiť centrum, ktoré by zlúčilo a zároveň prepojilo služby v oblasti sociálnej, zdravotnej a výchovno-vzdelávacej.  

Veríme, že aj vďaka Vám a Vašej podpore budeme môcť tento cieľ zrealizovať. Využite zákonnú možnosť venovať nášmu občianskemu združeniu príspevok vo forme  2% dane z príjmu

Naše aktivity


Kontaktujte nás!


V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás.

Občianske združenie OZ Inak obdarených,

Strážovská 2, 040 11 Košice

štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Vincová