Všeobecné vyhlásenie

Všeobecné vyhlásenie


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby  - OZinakobdarených občianské združenie (ďalej len "OZinak") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. OZinak zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.OZinak si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom OZinak alebo tretích strán zmluvne viazaných s OZinak. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom OZinak.


Všetky osobné údaje získava OZinak od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Kontaktujte nás!


V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás.

Občianske združenie OZ Inak obdarených,

Strážovská 2, 040 11 Košice

štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Vincová