O nás

O nás


Milí priatelia,

 

občianske združenie OZ Inak obdarených vzniklo v auguste 2016 na podnet rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Reflektujúc na nedostatky v oblasti komplexnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých sme sa rozhodli zriadiť centrum, ktoré by zlúčilo a zároveň prepojilo služby v oblasti sociálnej, zdravotnej a výchovno-vzdelávacej.

 

Našim hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zdravotne postihnutú populáciu s možnosťou vzdelávať sa primeraným spôsobom tak, aby mohli zmysluplne žiť a pracovať v podmienkach rešpektujúcich ich potreby s využitím vedomostí a zručností a možnosti zabezpečiť nielen im, ale aj ich rodinám plnohodnotný život. Pri zriadení centra chceme  vychádzať z reálnych potrieb ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže prepojením jednotlivých oblasti do jedného spoločného celku, ktorý by poskytoval komfortne všetky služby klientom pod jednou strechou. Poskytnutím sociálnych, vzdelávacích ako aj zdravotníckych služieb by sme chceli dosiahnuť u klientov samostatnosť, integráciu v ich bežnom dennom kontakte s rodinou, okolím v ich prirodzenom prostredí. 

 

Veríme, že aj vďaka Vám a Vašej podpore budeme môcť tento cieľ zrealizovať. Staňte sa aj Vy členmi nášho združenia, svojimi nápadmi, podnetmi prispejete k zlepšeniu strarostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých.

Uvítame, ak sa rozhodnete prispieť nám aj formou finančného daru na bankový účet: vedený v Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Košice číslo účtu: IBAN SK8983300000002301307777

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

 

                         

Kontaktujte nás!


V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás.

Občianske združenie OZ Inak obdarených,

Strážovská 2, 040 11 Košice

štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Vincová