2 percentá z dane

2 percentá z dane


Milí priatelia a podporovatelia,

 

stiahnuť dokument - poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

stiahnuť dokument - vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby

 

     Aj tento rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu nášho združenia OZ Inak obdarených, ktoré sme  založili  v auguste 2016 a po prvý krát sme od Vás prijali podporu vo forme 2% dane z príjmu v roku 2018 .

     Tento rok máme v pláne usporiadať pre telesne postihnuté deti a mládež aktivity, ktoré nie sú pre ne bežne dostupné a aj s Vašou podporou im takto vieme priblížiť atmosféru týchto podujatí.

     Veríme, že aj vďaka Vám a Vašej podpore budeme môcť tento cieľ zrealizovať. Využite zákonnú možnosť venovať nášmu občianskemu združeniu príspevok vo forme  2% dane z príjmu. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:


- IČO: 50443038
- Právna forma: občianske združenie
- Obchodné meno/názov: OZ Inak obdarených
- Ulica: Palárikova
- Číslo: 6
- PSČ: 040 01
- Obec: Košice

 

      Uvítame, ak sa rozhodnete prispieť nám aj formou finančného daru na bankový účet:

číslo účtu: IBAN SK8983300000002301307777

vedený v Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Košice

     Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

 

 

stiahnuť dokument - poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

stiahnuť dokument - vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby

Kontaktujte nás!


V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás.

Občianske združenie OZ Inak obdarených,

Strážovská 2, 040 11 Košice

štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Vincová